تماس با ما

021-66345139

آدرس ایمیل

info@myclassplus.ir

ساعت کاری

همه روزه از 17 - 8
مهندسی برق

گام اول برق- تیر ماه 1398


تصویر

مهندسی کامپیوتر

گام اول برق- تیر ماه 1398


تصویر

مهندسی برق

گام اول برق- تیر ماه 1398


تصویر

مهندسی برق

گام اول برق- تیر ماه 1398


تصویر

مهندسی برق

گام اول برق- تیر ماه 1398


تصویر

مهندسی برق

گام اول برق- تیر ماه 1398


تصویر

مهندسی برق

گام اول برق- تیر ماه 1398


تصویر

مهندسی برق

گام اول برق- تیر ماه 1398


تصویر


کلاس پلاس، نگاه و رویکرد تازه ای را در مسیر آموزش، رشد، همکاری، ارتباط با شبکه هایی از افراد توانمند، ورود به بازار کار و اشتغال ارائه کرده است که در آن، بهبود نقش و ارتقا جایگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در صنعت و اقتصاد کشور، اساسی ترین محور است.