تماس با ما

021-66345139

آدرس ایمیل

info@myclassplus.ir

ساعت کاری

همه روزه از 17 - 8

کلاس پلاس چیست؟

کلاس پلاس

کلاس پلاس، نگاه و رویکرد تازه ای را در مسیر آموزش، رشد، همکاری، ارتباط با شبکه هایی از افراد توانمند، ورود به بازار ‏کار و اشتغال ارائه کرده است که در آن، بهبود نقش و ارتقا جایگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در صنعت و اقتصاد ‏کشوراساسی ترین محور است.‏ کلاس پلاس، درون گروهی جوان و با انگیزه و با دانشی برخاسته از عمق صنعت و بازار شکل گرفته ‏است؛ این گروه با سال ها تجربه فعالیت در صنعت و اقتصاد و تدریس توانمندی ها و تجربیات خود در ‏مراکز دانشگاهی و آموزشی مختلف و ارزیابی شرایط صنعت و بازار کار و فرصت ها، استعدادها، ‏کمبود ها و پتانسیل های نیروی انسانی بی کران در مراکز دانشگاهی کشور، برای ایجاد یک هم افزایی ‏عظیم و اتصال موثر بین پتانسیل های راکد و نیاز های دائمی، اقدام به طراحی کلاس پلاس کردند

آخرین دوره‌های برگزار شده
کلاس پلاس تا کنون ...

دوره برگزار شده

12

کلاس پلاسی تا کنون

159

شبکه همکاری

14

نفر جذب مستقیم

7
مزیت های کلاس پلاس
تیم کلاس پلاس
شبکه همکاری

کلاس پلاس، نگاه و رویکرد تازه ای را در مسیر آموزش، رشد، همکاری، ارتباط با شبکه هایی از افراد توانمند، ورود به بازار کار و اشتغال ارائه کرده است که در آن، بهبود نقش و ارتقا جایگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در صنعت و اقتصاد کشور، اساسی ترین محور است.