تماس با ما

021-66345139

آدرس ایمیل

info@myclassplus.ir

ساعت کاری

همه روزه از 17 - 8

تیم کلاس پلاس

کلاس پلاس، درون گروهی جوان و با انگیزه و با دانشی برخاسته از عمق صنعت و بازار شکل گرفته است؛ هسته ی اصلی گروه ‏که همگی دانش آموخته دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران هستند با سال ها تجربه فعالیت در صنعت و اقتصاد و تدریس ‏توانمندی ها و تجربیات خود در مراکز دانشگاهی و آموزشی مختلف و ارزیابی شرایط صنعت و بازار کار و فرصت ها، ‏استعدادها، کمبود ها و پتانسیل های نیروی انسانی بی کران در مراکز دانشگاهی کشور، برای ایجاد یک هم افزایی عظیم و اتصال ‏موثر بین پتانسیل های راکد و نیاز های دائمی، اقدام به طراحی کلاس پلاس کردند
تیم کلاس پلاس

کلاس پلاس، نگاه و رویکرد تازه ای را در مسیر آموزش، رشد، همکاری، ارتباط با شبکه هایی از افراد توانمند، ورود به بازار کار و اشتغال ارائه کرده است که در آن، بهبود نقش و ارتقا جایگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در صنعت و اقتصاد کشور، اساسی ترین محور است.